Cảng cạn Phú Mỹ (giai đoạn 1) nằm tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, có quy mô 37,8 héc ta, gồm 6 bến cảng, có khả năng kết nối đường thủy tới các cảng biển

02/04/2024 45