Ngày 6 tháng 4, 600 học sinh Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (TP Vũng Tàu) đã được trải nghiệm hoạt động thực tế tại “Ngày hội làng nghề truyền thống”.

06/04/2024 43