Sáng ngày 6 tháng 10, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội thảo lấy ý kiến để phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

09/10/2023 226