Lễ hội bia “Vũng Tàu BeerFest” có chủ đề “Vòng quanh thế giới cùng Bia Saigon” diễn ra trong 2 ngày 2 và 3 tháng 9 tại khu vực bãi Sau

03/09/2023 232