Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Thành Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, Hội Nghề cá tỉnh thành lập năm 2010

13/07/2024 17