Từ ngày 18-20 tháng 10, tại tỉnh Bình Phước, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với Chương trình OCOP

25/10/2023 232