Sáng mùng 2 Tết, nhiều nông dân, diêm dân xuống đồng, ra vườn gửi mong muốn mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu

12/02/2024 324