Sáng 30 tháng 6, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 3 đề án của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2019 đến 2023

01/07/2023 304