Khảo sát tại khu vực suối Giao Kèo đoạn phía dưới đập tràn và phía trước đập tràn, nước từ khu vực cống xả thải của khu xử lý rác tập trung Tóc Tiên, ghi nhận bằng mắt thường nước trong, không có bọt, không có mùi hôi.

09/04/2024 39