Sáng 13 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp lần thứ 33. Phiên họp xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 5.

16/05/2024 80