Sáng nay, ngày 14 tháng 11, khoảng 350 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Suh Lim Vina, tại khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức đình công, do bức xúc với nhiều quy định về nội quy làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và tiền lương tại công ty.

14/11/2022 1784