Nhằm hỗ trợ lan tỏa thông tin, tuyên truyền đến người dân, du khách về Tuần lễ Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh đã gửi văn bản đề nghị các DN viễn thông trên địa bàn tỉnh

18/11/2023 1158