Gửi bài phát biểu thảo luận về nội dung triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đến Ban soạn thảo tại phiên họp nghiên cứu tiếp thu, Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/10/2023 1682