Tại đây, học sinh được nhân viên Head Nghĩa phổ biến tầm quan trọng của việc đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông; hướng dẫn đội nón bảo hiểm đúng cách, ngồi xe an toàn, đi xe đạp đúng cách.

23/11/2023 744