Cũng vào thời điểm đó, lực lượng ứng phó tại chỗ đã tiến hành các bước khắc phục ban đầu như: mở kho phao, mặc áo phao và đưa phao quây, bơm hút dầu ra cầu cảng; tiến hành nối phao, kéo rải phao ra vị trí mép cầu để chuẩn bị thả, bơm hút dầu.

09/11/2023 808