UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định phạt 4 công ty, với mức xử phạt mỗi công ty 90 triệu đồng, vì đã có hành vi vi phạm là kê khai khống vốn điều lệ có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên.

13/10/2023 1155