Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với một gói thầu thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

19/04/2024 11