Ban Quản lý các KCN tỉnh là cơ quan thực hiện, với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) xây dựng KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 thành mô hình kiểu mẫu, được chứng nhận là KCN thông minh sinh thái

25/10/2023 101