Sáng 15 tháng 1, ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền chủ trì buổi lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện.

15/01/2024 585