Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa ngày 1 tháng 12.

02/12/2023 1283